H+ Signature
 Số 5, LKV13 KĐT HUD Sơn Tây, P. Trung Hưng, Tx Sơn Tây, Hà Nội
 0963 989 384
 hpluscoffee@gmail.com

H+ Garden Café
 Số 10, LKV18A KĐT HUD Sơn Tây, P. Trung Hưng, Tx Sơn Tây, Hà Nội.
 0963 989 384
 hpluscoffee@gmail.com

H+ Cà Phê_Việt Long_Ba Vì
 Việt Long, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
 0963 989 384
 hpluscoffee@gmail.com